Asanzologo contest

Cuộc thi thiết kế logo &
bộ nhận diện thương hiệu asanzo

Top 5 bài dự thi

Trần Văn Châu
Đào Duy Tiến
Vũ Quỳnh Anh
Phan Thành Luân